AVÍS LEGAL

1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

1. Et garantim que et trobes en un espai 100% segur i és per això que, donat amb el compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable.
Tal com recull la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informe que:

El meu denominació social és: MARC ARMERO GUIXÉ

El meu N.I.F és: 45549912E

El meu domicili social es troba al C/Abat escarré núm 10 A

E-mail: collita.zero@gmail.com

La meva activitat social és: Distribució de productes alimentaris.

1.2. Finalitat de la pàgina web.
Els serveis prestats pel responsable de la plana web són els següents:

La distribució de productes alimentaris.

Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits a la plana web.

Subministrament de continguts al blog.

Dirigir la seva xarxa d’afiliats i comerciants així com la gestió de pagaments dels mateixos.

1.3. Usuaris.
L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i o ús, els presents termes d’ús. No obsant, pel mer ús de la plana web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

1.4. Ús del lloc web i captura d’informació.
1.4.1 Ús del lloc web
La plana web https://www.collitazero.cat des d’ara proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, «els continguts») propietat de MARC ARMERO GUIXÉ assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans;

(C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de https://www.collitazero.cat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

COLLITA ZERO, propietat de MARC ARMERO GUIXÉ, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, COLLITA ZERO no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

1.4.2 Captura d’informació.

 • Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
 • Formulari de subscripció, omplint l’USUARI els camps necessaris amb els camps de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, correu electrònic i contrasenya.
 • Cookies de rastreig, d’acord amb les següents regles.
 • Navegació i Adreça IP: Al navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica a servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.
  Tot i això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per COLLITA ZERO o dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant al subscriure a aquesta pàgina web com al realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i /o entrades, l’usuari consent:

El tractament de les seves dades personals en l’entorn de WordPress i Woocommerce d’acord amb les seves polítiques de privacitat.

L’accés de COLLITA ZERO a les dades que, d’acord amb la infraestructura de WordPress i Woocommerce, necessiti l’usuari aportar bé per a la subscripció o per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord a la nostra política de privacitat: https://www.collitazero/politica-de-privacitat/

A l’activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que:

Des del moment en què efectua la seva subscripció o accedeixes a algun servei de pagament, COLLITA ZERO té accés a:

Nom i e-mail, o altres dades necessàries per a la facturació conformant un fitxer degudament protegit, tenint accés a dades de nom, cognoms, email, dni i domicili complet.

En tot cas, COLLITA ZERO es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web https://www.collitazero.cat el present avís legal.

2.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MARC ARMERO GUIXÉ és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva plana web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MARC ARMERO GUIXÉ o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per MARC ARMERO GUIXÉ, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MARC ARMERO GUIXÉ.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MARC ARMERO GUIXÉ. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de COLLITA ZERO.

3.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

MARC ARMERO GUIXÉ, en nom de COLLITA ZERO, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. MODIFICACIONS

COLLITA ZERO, propietat de MARC ARMERO GUIXÉ, es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

5. POLÍTICA DE ENLAÇOS:

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una plana web d’un altre portal d’Internet al web de COLLITA ZERO, s’ha de sotmetre a les següents condicions:

 • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de COLLITA ZERO.
 • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de COLLITA ZERO, sense la seva prèvia autorització expressa.
 • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de COLLITA ZERO, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la plana web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a COLLITA ZERO, llevat autorització expressa d’aquest.
 • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre COLLITA ZERO i el titular de la plana web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de COLLITA ZERO dels serveis i continguts oferts en aquesta plana web o portal.
 • COLLITA ZERO no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en la plana web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos. El lloc web de COLLITA ZERO pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
 • COLLITA ZERO no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
 • COLLITA ZERO no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per COLLITA ZERO i que resultin accessibles a través de COLLITA ZERO.

6.DRET D’EXCLUSIÓ

COLLITA ZERO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

7. GENERALITATS

MARC ARMERO GUIXÉ, com a propietari de COLLITA ZERO perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

COLLITA ZERO podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. RECLAMACIONS Y DUBTES

COLLITA ZERO informa que, en cas de dubte o reclamació, ha de remetre enviant un correu a collita.zero@gmail.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de dubte o reclamació.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre COLLITA ZERO i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la poclació de Blanes, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.

11. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adherent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:


-Vendre medicaments.

Vols deixar-nos una ressenya?
T'ho agraïrem!

SOM COLLITA ZERO,
SOM PRODUCTES DE PROXIMITAT I DE TEMPORADA 🌱

Import mínim de comanda 20€